Zastupstva

Tvrtka Oertzen GmbH & Co. sa 50 godišnjom tradicijom i sjedištem u Ammersbek-Hamburgu. Osnovna proizvodnja su visokotlačne klipne pumpe do 1000 bara s pripadajućom opremom, uređaji za čišćenje podova i industrijski usisači. Rudno d.o.o. ima servis svih njihovih proizvoda.
Tvrtka Oertzen GmbH & CO u svom prizvodnom programu ima aparate za gašenje požara visokim tlakom na principu atomiziranja vode (tipovi HDL 250, HDL 170).

 

Tvrtka KAMAT - PUMPEN GmbH&CO sa sjedištem u Dortmunt-Witten, specijalizirana za pumpe visokih tlakova koje se koriste isključivo u industriji. Rudno d.o.o. kao generalni zastupnik za RH, BiH i Crnu Goru ima servis, potrošne materijale i ostalu opremu.